Remedial Teaching

D-dact biedt Remedial Teaching voor basisschoolleerlingen: intensieve, individuele begeleiding op maat voor bijvoorbeeld spelling, rekenen of begrijpend lezen.

Remedial Teaching voor scholen

D-dact biedt RT aan scholen die voor een (kortdurende) periode een externe RT-er zoeken om extra begeleiding te geven aan de leerlingen die dat nodig hebben.

Remedial Learning

D-dact biedt individuele huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren: één op één begeleiding bij alle vakken, voor alle niveaus.

Gezins- en opvoedcoaching

D-dact biedt coaching voor ouders die tegen problemen in de opvoeding aanlopen of antwoorden zoeken op hun opvoedvragen. Kortlopende, oplossingsgerichte trajecten.