Gezins- en opvoedcoaching

Iedereen is uniek. Elk gezin ook. In ochtend-, avond-, bed- en tafelrituelen schuilt de eigenheid van elk gezin. En die eigenheid brengt soms ook complexiteit met zich mee. Gezinnen zijn vaak ook een beetje een chaos. We begrijpen elkaar niet altijd goed, luisteren selectief, veranderen continu, sluiten ons af of staan op de voorgrond. Hiervan zijn we ons niet altijd bewust. Het is bijzonder om te ontdekken dat ook in gezinnen waarin iets niet helemaal lekker loopt, een positief uitgangspunt altijd te vinden is.

Waar we het bij anderen vaak zo helder kunnen zien, gaat het helaas juist in het contact met degenen die het meest dichtbij ons staan het moeilijkst. Soms zien we door de bomen het bos niet meer. Onze blik vernauwt en het vinden van een passende oplossing voor onze opvoed- of communicatieproblemen binnen het gezin lijkt dan onmogelijk.

Vanuit de gedachte dat in de kleinste uitzonderingen soms een uitweg schuilt, helpt D-dact ouders en daarmee ook hun kinderen op weg naar meer harmonie, met oog voor de eigenheid van het gezin. Met humor, aanmoediging en een warme maar nuchtere benadering coachen wij een gezin bij het vinden van antwoorden op hun opvoedvragen.  Immers, opvoeden is iets waar niemand echt voor wordt opgeleid.

Aanvullende informatie:
  • Gezins- en opvoedcoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding aan ouders.
  • Er wordt oplossingsgericht gecoacht.
  • Hierbij wordt uitgegaan van kwaliteiten, successen en kleine veranderingen.
  • Een coachtraject omvat 5 tot 8 sessies.
  • De sessies kunnen bij ons op de praktijk in Leiden of bij u thuis plaatsvinden.

Werkwijze:
  1. Intakegesprek: Hierin  zullen we het doel van het coachtraject bespreken. Uw doel kan bijvoorbeeld zijn: het avondeten rustig laten verlopen zonder dat er iemand tussendoor van tafel loopt.
  2. VideobegeleidingIn de meeste gevallen is een observatie bij de ouder/opvoeder thuis wenselijk, maar uiteraard alleen met toestemming. Zo kan er in een vertrouwde omgeving een objectief beeld worden geschetst van een alledaagse situatie. Op een positieve manier krijgen ouders inzicht in het contact met hun kind. Het kan ouders helpen om uit te vinden wat voor behoeften het kind heeft en wat daar als ouder voor nodig is. Het filmmateriaal wat gemaakt is tijdens de observatie zal in het daaropvolgende gesprek met u worden bekeken en besproken. Over het algemeen zien ouders zelf al gauw wat deze behoeften zijn en kunnen we samen het handelen hierop afstemmen.
  3. Coachgesprekken: Deze worden gericht op de uitzonderingen, oplossingen en de mogelijke gevolgen hiervan.