Klaarstomen Cito toets

CITO-toetsen … ieder jaar weer een spannend moment. Voor sommige leerlingen soms zo spannend, dat de uitkomst het schooladvies nog wel eens kan beïnvloeden. Het kan de druk om te presteren opvoeren en zelfs faalangst oproepen. Ook komt het voor dat leerlingen een schooladvies krijgen wat niet bij hen past. De CITO-scores kunnen in contrast staan met wat bijvoorbeeld uit een IQ onderzoek of uit de methode-gebonden toetsen is gebleken.
Bij deze leerlingen kan het volgen van de training ‘Klaarstomen CITO-toets’ een uitkomst bieden. Het is van belang dat een leerling kan laten zien wat hij of zij daadwerkelijk kan, zonder dat spanning of onbegrip de overhand heeft. Het doel van deze training is daarom niet om de vragen van de CITO uit je hoofd te leren, maar om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de CITO-toets.

Doelen:
  • Maak kennis met de vraagstelling
  • Leer om te gaan met tijdsdruk
  • Leer taakgericht werken
  • Leer om te gaan met spanning

 

Inhoud en duur van de training:
  • De training bestaat uit het oefenen van oude Cito-toetsen, maar ook extra uitleg en oefenstof bij de specifieke onderdelen die een leerling moeilijk vindt is een wekelijks terugkerend onderdeel. Daarnaast hebben wij oefenmateriaal dat speciaal is ontworpen voor de voorbereiding op de CITO-toets.
  • Ons advies is om vroeg in het schooljaar te beginnen met de citotraining. Dit geeft de leerling de tijd om zeker te worden van zichzelf en de moeilijkere stof zich eigen te maken.

 

Meld uw kind nu aan voor de training ‘Klaarstomen CITO-toets’ en laat hem of haar vol goede moed aan de toetsen beginnen!