Remedial Learning

Op de middelbare school worden er andere vaardigheden van leerlingen verwacht dan op de basisschool. Plannen en het echte ‘leren’ wordt belangrijker, er komen proefwerkweken en het maken van huiswerk is dagelijkse kost. Leren heeft te maken met allerlei factoren, zoals interesse, motivatie en diverse leervaardigheden. Maar ook de aanpak van leren is van grote invloed. Zo heeft iedereen een andere leerstijl: de één gaat direct aan het werk, de ander plant eerst alles zorgvuldig in zijn of haar agenda. (Doe hier de leerstijlentest om te zien welke leerstijl je hebt!)

Remedial Learning is, net als bij Remedial Teaching, individuele begeleiding op maat. Het is als het ware bijles en/of huiswerkbegeleiding in één, maar dan een stapje verder. Voor alle vakken en op alle niveaus begeleiden wij de scholier bij het leren leren, plannen en organiseren van huiswerk en het beantwoorden van moeilijke vraagstukken bij bijvoorbeeld wiskunde of biologie.

Aanvullende informatie:
  • De Remedial Learning start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
  • Gedurende de begeleiding zal er contact worden onderhouden met ouders en mentor.
  • Door de persoonlijke benadering helpen wij de scholier de motivatie te behouden en zelfvertrouwen te krijgen in het takenpakket van een middelbare scholier.
  • Onder Remedial Learning valt ook het maken van een planning en het samen oefenen met het maken van een samenvatting.
  • Over het algemeen zal de Remedial Learning plaatsvinden bij ons op de praktijk in Leiden, na schooltijd.
  • Wanneer de begeleiding op school of bij jullie thuis wordt gegeven, geldt er een aangepast tarief.