Over ons

D-dact

Wie wij zijn

Sinds 2015 heeft D-dact veel leerlingen geholpen uit Leiden en omstreken. In de afgelopen vijf jaar is ons team gegroeid en bleven wij ons ontwikkelen op het vlak van remedial teaching. Wij zijn een team van vijf Remedial Teachers die met een warme en positieve aanpak de leerlingen een extra steuntje in de rug geven. Positief, nuchter en met humor willen wij leerlingen verder brengen in hun ontwikkeling. En het belangrijkste is: wij willen dat ze weer ZIN en PLEZIER krijgen in leren!

Wat wij doen

Voor basisschoolleerlingen biedt D-dact Remedial Teaching waarbij wij leer- en leesproblemen en/of leerachterstanden samen met ouders en kind aanpakken. Hierbij is het zelfvertrouwen van de leerling extra belangrijk. Voor de middelbare scholieren hebben wij Remedial Learning in het leven geroepen: individuele begeleiding waarbij wij, net als bij Remedial Teaching, samen met de scholier aan de slag gaan met het schoolwerk. Hierbij kun je denken aan ‘leren leren’, vakspecifieke bijles, plannen en het bijhouden van het huiswerk.

Ons Team

Isabel

Isabel Kramp

MSc. (Pedagogische Wetenschappen, Education and Child Studies)

Isabel heeft samen met Marjolein 8 jaar geleden D-dact opgezet. Zij begeleidt leerlingen van diverse leeftijden en voor verschillende aandachtsgebieden. Naast de leerlingen die Isabel op de praktijk ziet, verzorgt zij onder andere de individuele remedial teaching op een school in Oegstgeest en de remedial teaching voor groepjes leerlingen in Voorschoten. Isabel heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld door het volgen van diverse trainingen en cursussen. Zo heeft zij de Post Bachelor Remedial Teacher afgerond, waarin verschillende leerstoornissen en bijbehorende behandelingen aan bod zijn gekomen. Isabel heeft daarmee, samen met haar PABO achtergrond, een uitgebreide ervaring met diverse leerlingen en hun leerbehoeften. Zij heeft bovendien diverse trainingen voor zwakke rekenaars gevolgd (Getalbegrip, Effectief Rekenonderwijs). Isabel heeft het afgelopen jaar de opleiding tot Specialist Lezen en Spellen voltooid. Ook is Isabel opgeleid trainer voor de cursus ‘Snel leren = Leuk leren’. Zo weet zij precies hoe middelbare scholieren hun leerwerk het beste kunnen aanpakken en weet zij de scholieren op de juiste manier te motiveren. Isabel heeft twee dochters, Bobbie van 5 jaar en Doris van 1,5 jaar.

Marjolein heeft samen met Isabel 8 jaar geleden D-dact opgezet. Zij begeleidt leerlingen van diverse leeftijden en voor verschillende aandachtsgebieden. Naast de leerlingen die Marjolein op de praktijk ziet, verzorgt zij onder andere de remedial teaching op een school in Leiden, in Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten. Marjolein heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld door het volgen van diverse trainingen en cursussen. Zo is zij getraind dyslexiebehandelaar voor het ONL-traject, heeft zij diverse trainingen voor zwakke rekenaars gevolgd (Zareki, Effectief Rekenonderwijs en Getalbegrip) en heeft zij afgelopen jaar de opleiding tot Specialist Lezen en Spellen voltooid. Marjolein heeft bij verschillende onderwijsinstituten (OnderwijsAdvies, HCO, SchoolAdviesdienst) gewerkt als dyslexiebehandelaar en daarmee veel ervaring opgedaan. Zij weet dus als geen ander hoe vervelend dyslexie kan zijn, maar weet ook de positieve kanten te belichten en voldoende ezelsbruggetjes aan te bieden zodat de leerling er op de juiste manier mee kan leren omgaan. Marjolein heeft twee dochters, Mia van 4 jaar en June van 1,5 jaar.

Marjolein

Marjolein de Roon

MSc. (Pedagogische Wetenschappen, Education and Child Studies)
Ilse

Ilse van Heur

MSc. (Pedagogische Wetenschappen, Education and Child Studies)

Ilse is Orthopedagoog en ruim vijf jaar werkzaam voor D-dact. Ilse is verantwoordelijk voor de remedial teaching op een school in Leiden en daarnaast begeleidt zij leerlingen op de praktijk voor onder andere lezen, rekenen en spelling. Ilse heeft na haar master vijf jaar lang gewerkt als dyslexiebehandelaar bij OnderwijsAdvies, waarbij zij de ONL-behandeling gaf aan leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Zij heeft veel ervaring opgedaan en heeft daarmee een goede kijk op wat een leerling met lees- en spellingproblemen nodig heeft. Ilse woont in Oegstgeest samen met haar man en drie kinderen.

Sophie is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij heeft de bachelor Psychologie gevolgd en daarna de master School Psychology gedaan. Tijdens haar studie heeft zij al enige ervaring in het werkveld opgedaan. Zo is zij 3 jaar lang begeleider bij Inzowijs geweest en heeft daar met kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende problematieken gewerkt. Sophie werkt sinds september 3 dagen in de week als remedial teacher bij D-Dact. Daarnaast werkt zij als ONL-dyslexiebehandelaar voor de Bazalt Groep in Den Haag. Sophie woont in Leiden en in haar vrije tijd speelt zij toneel bij toneelvereniging Cuculum. Sophie houdt ervan om creatief bezig te zijn en zet haar creativiteit graag in om leuke en leerzame begeleidingen te geven.

Sophie

Sophie ten Hoorn

MSc. (Psychologie, School Psychology)
Anna

Anna Dijcks

BSc. (Pedagogische Wetenschappen, Education and Child Studies)

Anna heeft na de HALO (Leraar Lichamelijke Opvoeding) haar Bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden afgerond. Momenteel is Anna bezig met haar master Leerproblemen aan de Universiteit Leiden. Anna woont in Den Haag en werkt als vrijwilligster bij de VoorleesExpress waar zij met veel plezier kinderen met een taalachterstand begeleidt, door middel van voorlezen bij gezinnen thuis. Anna werkt nu drie jaar bij D-dact en zij geeft op woensdagmiddag remedial teaching aan leerlingen op de praktijk voor onderwerpen als rekenen, spelling en begrijpend lezen.

Jelsy is onze nieuwste collega en werkt sinds het nieuwe jaar bij D-dact. Zij heeft Pedagogiek gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Jelsy heeft gedurende haar studie werkervaring in het onderwijs opgedaan door als leerkracht op verschillende basisscholen te werken. Na haar studie is zij eerst als huiswerkbegeleider en later als remedial teacher in Amstelveen en Den Haag gaan werken. Tijdens haar werk als RT-er heeft zij zowel individuele leerlingen als groepjes leerlingen op diverse basisscholen begeleid voor rekenen, taal en lezen. Jelsy werkt vier dagen bij D-dact. Onder schooltijd verzorgt zij de remedial teaching op een basisschool in Voorschoten. Na schooltijd is zij bij ons op de praktijk om leerlingen individueel te begeleiden voor onderwerpen als rekenen, begrijpend lezen en spelling.

 

Jelsy

Jelsy van der Valk

BA. (Pedagogiek, Bachelor of Arts)
Eline

Eline van Breemen

MSc. (Pedagogische Wetenschappen, Education and Child Studies)

Eline woont in Leiden samen met haar vriend. Zij de opleiding Academische PABO succesvol afgerond. Vervolgens voltooide zij de universitaire masteropleiding Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs. Tijdens haar master is zij begonnen met haar baan als leerkracht in het basisonderwijs, waar zij ook als remedial teacher werkzaam was en leerlingen individueel of in kleine groepjes extra begeleiding gaf. Eline werkt nu nog steeds in het basisonderwijs op een basisschool in Leiden en daarnaast alweer twee jaar, twee dagen in de week bij D-dact. Zij verzorgt de remedial teaching zowel op een school als bij ons op de praktijk. Dankzij haar academische opleiding en ervaring in het basisonderwijs, heeft ze een goede combinatie van theorie en praktijkervaring.