PRIVACY POLICY D-dact 2024

De privacy van alle gebruikers van de website wordt gerespecteerd en D-dact draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten informatie we verzamelen over bezoekers van de website en wat we met die informatie doen.

Log files

Zoals de meeste sites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat uw ip-adres, uw browsergegevens (bijvoorbeeld Firefox, Chrome of Internet Explorer), uw internet provider, het tijdstip van uw bezoek en welke pagina’s u bezocht heeft.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden vastgelegd wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als berichtgever vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij D-dact daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Cookies

De website van D-dact kan cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of om deze op te slaan. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie over het in- of uitschakelen van cookies.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij D-dact. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van D-dact (delen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren en/of te verspreiden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen

D-dact behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.