Remedial Teaching voor scholen

Remedial Teaching voor scholen

Naast de individuele Remedial Teaching die wij bij ons op de praktijk geven, zijn wij ook door scholen in te schakelen om de Remedial Teaching op scholen te geven. Dit doen wij momenteel op De Vink in Voorschoten, De Josephschool in Leiden, De Springplank in Leiden en op de Montessorischool in Oegstgeest. Wij begeleiden leerlingen individueel of in groepjes van maximaal vier leerlingen op het gebied van spelling, (begrijpend) lezen en rekenen. Wij schrijven handelingsplannen en houden van iedere leerling de voortgang nauwlettend bij in wekelijkse verslagen, zodat de zorgdossiers op school het aan niets ontbreekt. Vaak worden er leerlingen die aan het voortraject staan van eventueel een onderzoek in deze groepjes, in een rustige ruimte buiten de klas, begeleid. Ook is het mogelijk om leerlingen uit verschillende groepen, maar met gelijkwaardige leerdoelen en/of achterstanden, samen in een groepje te voegen. Wij zorgen voor het oefenmateriaal en denken bovendien graag met de leerkracht mee met wat deze leerlingen zo goed mogelijk kan ondersteunen.

Remedial Teaching voor scholen

Naast de individuele Remedial Teaching die wij bij ons op de praktijk geven, zijn wij ook door scholen in te schakelen om de Remedial Teaching op scholen te geven. Dit doen wij momenteel op De Vink in Voorschoten, De Josephschool in Leiden, De Springplank in Leiden en op de Montessorischool in Oegstgeest. Wij begeleiden leerlingen individueel of in groepjes van maximaal vier leerlingen op het gebied van spelling, (begrijpend) lezen en rekenen. Wij schrijven handelingsplannen en houden van iedere leerling de voortgang nauwlettend bij in wekelijkse verslagen, zodat de zorgdossiers op school het aan niets ontbreekt. Vaak worden er leerlingen die aan het voortraject staan van eventueel een onderzoek in deze groepjes, in een rustige ruimte buiten de klas, begeleid. Ook is het mogelijk om leerlingen uit verschillende groepen, maar met gelijkwaardige leerdoelen en/of achterstanden, samen in een groepje te voegen. Wij zorgen voor het oefenmateriaal en denken bovendien graag met de leerkracht mee met wat deze leerlingen zo goed mogelijk kan ondersteunen.